Verdachte situatie melden over werk en uitbuiting
Terug naar startpagina

Deze website is gemaakt in opdracht van de samenwerkende partijen tegen mensenhandel in de regio Rotterdam-Rijnmond. De site is vooral een platform voor de diverse organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van mensenhandel.

Deze website verwijst zo veel mogelijk door naar deze organisaties.

Belastingdienst Rijnmond | Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam |
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers | Gemeente Rotterdam |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Openbaar Ministerie | Arrondissementsparket Rotterdam | Politie Rotterdam-Rijnmond |
Reclassering Nederland |
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond |
Stichting Humanitas | GGD Rotterdam Rijnmond |
Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst |