Van wie is deze website?

Deze website is gemaakt in opdracht van de samenwerkende partijen tegen mensenhandel in de regio Rotterdam-Rijnmond. De site is vooral een platform voor de diverse organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van mensenhandel.

Deze website verwijst zo veel mogelijk door naar deze organisaties.
Belastingdienst | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers | Gemeente Rotterdam | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Openbaar Ministerie | Arrondissementsparket Rotterdam | Politie Rotterdam-Rijnmond | Reclassering Nederland | Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond | Stichting Humanitas | GGD Rotterdam Rijnmond | Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst | Fairwork

Deze dienst wordt ondersteund en onderhouden door PiRoMedia Rotterdam
Van wie is deze website?