Wat is mensenhandel?
Bekijk de korte video-antwoorden of we je kunnen helpen!
In Nederland wordt onder mensenhandel verstaan: iedere vorm van exploitatie van gedwongen (seksuele) dienstverlening en het profiteren van die omstandigheden zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Daaronder vallen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook de uitbuiting van personen in andere sectoren, zoals de horeca, tuinbouw, huishoudelijk werk of fabriekswerk.
Ook loverboys worden door Justitie gezien als mensenhandelaren.

Zowel mannen als vrouwen kunnen slachtoffer zijn van mensenhandel. Een belangrijke factor die meespeelt in de vraag of er sprake is van mensenhandel, is uitbuiting. Onder uitbuiting wordt verstaan: mensen (on)vrijwillig laten werken en daarvan profiteren door inkomsten af te staan en ze onder mensonterende omstandigheden te laten werken. Dit kan gepaard gaan met dwang, geweld, chantage en misleiding.

Mensenhandel / loverboys
Mensenhandel is vaak een moderne vorm van slavernij. Daarom is in het recente verleden al veel geïnvesteerd in de aanpak van deze vorm van criminaliteit, waardoor veel bendes zijn ontmanteld. Omdat het fenomeen blijft voortbestaan is dat blijkbaar nog niet genoeg. Het is zaak om de komende jaren vooral een aanpak te ontwikkelen die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt. Daartoe zal in veel sterkere mate gezocht worden naar samenwerking met het bestuur. Die samenwerking zorgt ervoor, met een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie, dat de ruimte voor de mensenhandelbranche wordt weggenomen.
video hoe het PMW werkt
video voor slachtoffers jeugdprostitutie
Ieder jaar worden in Nederland enkele duizenden vrouwen, mannen en zelfs kinderen op allerlei manieren uitgebuit. Onder valse voorwendselen accepteren zij een baan. Vervolgens werken zij onder bedreiging van lichamelijk en geestelijk geweld. Ook de arbeidsomstandigheden zijn vaak erbarmelijk. Ze worden meestal tewerkgesteld in de prostitutie maar ook in sectoren als de land- en tuinbouw, horeca, bouw en in de huishouding. Slachtoffers worden vaak opgezadeld met hoge schulden, soms zelfs verkocht.

Uitbuiting en mensenhandel

De Arbeidsinspectie heeft een taak in het signaleren van uitbuiting en mensenhandel. Als mensen gedwongen in onveilige situaties werken, veel te weinig betaald krijgen, of extreem lang achter elkaar moeten werken, is sprake van uitbuiting. Niet alleen als dit samengaat met dwang, maar ook als het een gevolg is van misleiding, kan sprake zijn van mensenhandel.

bekijk videopresentatie SIOD
Wat is mensenhandel?