Wat is mensenhandel?
Terug naar startpagina

In Nederland wordt onder mensenhandel verstaan: iedere vorm van exploitatie van gedwongen (seksuele) dienstverlening en het profiteren van die omstandigheden zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Daaronder vallen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook de uitbuiting van personen in andere sectoren, zoals de horeca, tuinbouw, huishoudelijk werk of fabriekswerk.
Ook loverboys worden door Justitie gezien als mensenhandelaren. Zowel mannen als vrouwen kunnen slachtoffer zijn van mensenhandel.

Een belangrijke factor die meespeelt in de vraag of er sprake is van mensenhandel, is uitbuiting. Onder uitbuiting wordt verstaan: mensen (on)vrijwillig laten werken en daarvan profiteren door inkomsten af te staan en ze onder mensonterende omstandigheden te laten werken. Dit kan gepaard gaan met dwang, geweld, chantage en misleiding.

lees meer op Rijksoverheid.nl
Landelijk Coordinatie Mensenhandel bezoek de website
Politie Rotterdam Rijnmond bezoek de website

Mensenhandel / loverboys

Mensenhandel is vaak een moderne vorm van slavernij. Daarom is in het recente verleden al veel geïnvesteerd in de aanpak van deze vorm van criminaliteit, waardoor veel bendes zijn ontmanteld.

Omdat het fenomeen blijft voortbestaan is dat blijkbaar nog niet genoeg. Het is zaak om de komende jaren vooral een aanpak te ontwikkelen die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt. Daartoe zal in veel sterkere mate gezocht worden naar samenwerking met het bestuur. Die samenwerking zorgt ervoor, met een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie, dat de ruimte voor de mensenhandelbranche wordt weggenomen.

Ieder jaar worden in Nederland enkele duizenden vrouwen, mannen en zelfs kinderen op allerlei manieren uitgebuit. Onder valse voorwendselen accepteren zij een baan. Vervolgens werken zij onder bedreiging van lichamelijk en geestelijk geweld. Ook de arbeidsomstandigheden zijn vaak erbarmelijk. Ze worden meestal tewerkgesteld in de prostitutie maar ook in sectoren als de land- en tuinbouw, horeca, bouw en in de huishouding. Slachtoffers worden vaak opgezadeld met hoge schulden, soms zelfs verkocht.

lees meer

Humanitas Prostitutie Maatschappelijk werk

PMW biedt persoonlijke en intensieve hulpverlening aan meisjes, jongens en (jong) volwassenen die zijn aangezet tot prostitutie. Via hulpverleningsgesprekken worden zij ondersteund bij het verwerken van hun ervaringen. Als het nodig is wordt hierbij extra medische, psychologische of psychiatrische zorg ingeschakeld. Wanneer dit wenselijk is, kan veilige opvang elders in het land worden georganiseerd via het landelijke netwerk van PMW in samenwerking met de Stichting Tegen Vrouwenhandel. In Rotterdam krijgen de meisjes en jongens hulp bij het vinden van huisvesting, werk en een opleiding.

bekijk de videopresentatie hoe het PMW werkt
bekijk de videopresentatie voor slachtoffers jeugdprostitutie

lees meer

Jeugdprostitutie

Slachtoffers van loverboys zijn vaak nog lastiger te herkennen. Ook andere jongeren die zich al of niet gedwongen prostitueren geven soms moeilijk te duiden signalen. Bovenstaande kenmerken over gedwongen prostitutie gelden ook voor hen. Daarnaast speelt mee dat loverboys zelf vaak niet direct als zodanig te herkennen zijn. Niet door het slachtoffer, maar ook niet door de directe omgeving zoals ouders en bijvoorbeeld leraren. Wees alert. Het is belangrijk om jeugdprostitutie zo snel mogelijk te onderkennen en te melden. Is de eerste stap op het pad van jeugdprostitutie eenmaal gezet, dan is de weg terug moeilijk.

 

Uitbuiting en mensenhandel

bekijk videopresentatie SIOD

De Arbeidsinspectie heeft een taak in het signaleren van uitbuiting en mensenhandel. Als mensen gedwongen in onveilige situaties werken, veel te weinig betaald krijgen, of extreem lang achter elkaar moeten werken, is sprake van uitbuiting. Niet alleen als dit samengaat met dwang, maar ook als het een gevolg is van misleiding, kan sprake zijn van mensenhandel.

Aanwijzingen voor uitbuiting en mensenhandel zijn als werknemers:

Zowel mensenhandel als uitbuiting komen in alle sectoren voor en beperken zich niet tot de prostitutie. Waar mogelijk treedt de Arbeidsinspectie zelf op. Daarnaast geeft zij signalen over uitbuiting en mensenhandel door aan andere diensten, zoals de SIOD en het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Slachtoffers kunnen ook direct terecht bij het Coördinatiecentrum.

lees meer